Perfectiedrang

Laagdrempelig vrijwilligerswerk

Laagdrempelig vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk met mensen met een psychische kwetsbaarheid kan heel erg lonend zijn. Deze mensen zijn vaak eenzaam of voelen zich ongewenst. Je kan al helpen zonder dat je zelf ervaring hebt met een psychische kwetsbaarheid, bijvoorbeeld als maatje of straatadvocaat. Ook kan je helpen binnen de vrijwilligersorganisatie zelf. Een heel laagdrempelige vorm van vrijwilligerswerk is een online taalmaatje zijn bij het project kletsmaatjes. Dit kan al vanaf 1 uur in de week.

Een andere optie is op speciale ‘vacature’ banken te kijken van bijvoorbeeld NL voor elkaar of van jouw eigen gemeente.

Als je zelf ervaring hebt met psychische kwetsbaarheid kun je jouw ervaring nuttig inzetten voor anderen. Zo zou je aan de slag kunnen als ervaringsdeskundige of ervaringscoach. In deze rol kan je anderen laten inzien dat ze net alleen zijn, maar dat er meer mensen zijn die worstelen met dezelfde problemen. Ook kan je de ander inspireren, omdat jij zelf (grotendeels) herstelt bent van jouw ziekte. Dit kan zeer motiverend werken voor iemand die er nog midden in zit.

Daarnaast kan je middels het project living library in gesprek gaan met ‘geïnteresseerden’ en meer begrip creëren voor wat jij en jouw lotgenoten hebben meegemaakt en nog meemaken. Zie ook onderstaande video:


Als je vrijwilliger wilt worden kan je speciale trainingen of cursussen volgen. Zo kan je leren hoe je anderen ken helpen, zonder jezelf voorbij te lopen.

Kijk vooral ook in jouw omgeving welke vereniging of stichting bij jou past!

Als je zelf nog niet zover bent, bieden deze organisaties juist mogelijkheden ter ondersteuning van jouw proces. Ook voor jouw omgeving. Zo organiseren ze groepsbijeenkomsten, zijn er onafhankelijke cliëntondersteuners of geven ze individuele steun om je verder te helpen. In mijn ervaring schiet de professionele hulpverlening regelmatig (net) te kort, omdat ze beperkt zijn door hun beroep en de bijbehorende grenzen. Maar vrijwilligersorganisaties hebben op allerlei manieren geprobeerd deze hiaten te vullen. Dus misschien zit er ook iets tussen voor jou!

Helpen bij depressie of perfectionisme
Helpen bij depressie of perfectionisme

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *